logo

opleiding reiki

Reiki I initiatiedag

Reiki I maakt je bewust van het kanaal voor de universele levensenergie. Je ervaart de kracht van de energieoverdracht in vier inwijdingsmomenten. Er wordt aandacht besteed aan de innerlijke houding nodig bij het Reiki beoefenen en de vijf Reiki principes worden toegelicht en onder de aandacht gebracht. Verder leer je alle klassieke handposities om jezelf in harmonisch evenwicht te brengen en om anderen een Reiki behandeling te geven. Tot slot krijg je een antwoord op de vraag: “hoe kan ik Reiki integreren in mijn dagelijkse leven?”

Voorbereiding
Vooraleer je je inschrijft voor deze dag workshop neem je best minimum 2 maanden van tevoren contact op met het Huis van herbronning. De voorbereiding bestaat erin dat je een 2-tal individuele Reiki behandelingen ontvangt, door de Reiki-meester die je zal inwijden.
Daarenboven is deelname aan een 2-tal open Reiki bijeenkomsten vooraf sterk aan te bevelen.
De voorbereidingstijd maakt je geleidelijk vertrouwd met Reiki, en laat je het effect van Reikibehandeling op jezelf ervaren, vooraleer je je engageert om je te laten inwijden en daarna zelf behandelingen op anderen te gaan toepassen.

 

Reiki II initiatie Weekend

Reiki II verdiept het proces van het kanaliseren van de Reiki-energie door het bewust gebruiken van symbolen. De kracht van de energieoverdracht wordt verankerd in een inwijdingsmoment. Er worden verder tal van varianten en toepassingsmogelijkheden gegeven om de Reiki-energie aan te wenden. Zo komt het behandelen van situaties en het geven van Reiki op afstand aan bod.
Reiki II inwijding gebeurt individueel of in kleine groep.
Reiki II initiatie is alleen mogelijk voor wie Reiki I inwijding ontvangen heeft. Een minimum integratietijd van 6 maanden tussen de beide inwijdingen is noodzakelijk.
Reiki II initiatie vergt een persoonlijke aanvraag en individueel te bepalen voorbereidingstijd in afspraak met de door jou gekozen Reiki Meester, met wie je minstens 2 individuele Reiki ontmoetingen hebt, telkens met een tussentijd van ongeveer 3 maanden. Deelname aan open Reiki bijeenkomsten wordt gevraagd tijdens de Reiki II voorbereiding. Ook is het nodig om geregeld zelf Reiki behandelingen te geven aan anderen, en frequent Reiki toe te passen op jezelf.
Het tijdstip van je Reiki II inwijding wordt dan in onderling overleg vastgelegd, hetzij individueel, hetzij tijdens het Reiki II initiatie weekend.
Doe je aanvraag dus ruim op tijd!

 

Reiki Meesterschap

Tenslotte is er de inwijding tot Reiki Meester voor wie zich geroepen voelt Reiki beoefening ook als leraar door te geven aan anderen.
De inwijding vindt plaats na een intens innerlijk groeiproces onder begeleiding van je Reiki Meester.
Je aanvraag om Reiki Meester te worden, doe je in een motivatiebrief, gericht aan de Reiki Meester van je keuze.
Ter voorbereiding van je inwijding tot Reiki Meester volg je een individueel traject, dat je in samenspraak met je Reiki Meester zelf uittekent. Het programma wordt volledig opgebouwd rond de thema’s en levensuitdagingen van de meester-aspirant en vergt meerdere jaren.
De Reiki Meester opleiding duurt gemiddeld tussen 2 en 3 jaar.
Ook tijdstip en plaats van de inwijding tot Reiki Meester kies je zelf en leg je samen vast met je Meester.